Zamów w ciągu:
dnigodz.min.sek.
a paczkę nadamy Jutro
Bezpieczne płatności Szybka wysyłka
Tu jesteśmy
  • Podlasie Towarzystwo Handlowe "Halen" J.W.Buczyłko Sp. Jawna ul. Handlowa 5 15-399Białystok
  • Godziny otwarcia Pon - Pt: 8:00 - 16:00
884311108Konto w sklepie

Formularz reklamacji towaru

 
PODLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE "HALEN" J.W. BUCZYŁKO SPÓŁKA JAWNA
ul. Handlowa 5
15-399 Białystok
BDO 000175298
email: b2c@halen.pl
tel.: +48 884311107
...................................., dnia ................... 
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)....................................................................................
Adres konsumenta (-ów)....................................................................................


Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ...................................... towar:


.............................................................................................................................................................. jest niezgodny z umową.


Niezgodność towaru z umową polega na:


........................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................


Niezgodność towaru z umową została stwierdzona w dniu ..................................................... .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta żądam:
  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta*)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta*)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta*)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adrese na podstawie art. 43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *


Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:
◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.
◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.


Z poważaniem
.....................................
* niepotrzebne skreślić
 

Formularz reklamacji usługi

 
PODLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE "HALEN" J.W. BUCZYŁKO SPÓŁKA JAWNA
ul. Handlowa 5
15-399 Białystok
BDO 000175298
email: b2c@halen.pl
tel.: +48 884311107
...................................., dnia ................... 
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)....................................................................................
Adres konsumenta (-ów)....................................................................................


Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektronicznąNiniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Sprzedawcę w ramach Sklepu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

........................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................


 

Opis problemu:

........................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................


Z poważaniem
.....................................
* niepotrzebne skreślić
 

 

Formularz odstąpienia o umowy sprzedaży towaru


PODLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE "HALEN" J.W. BUCZYŁKO SPÓŁKA JAWNA
ul. Handlowa 5
15-399 Białystok
BDO 000175298
email: b2c@halen.pl
tel.: +48 884311107
...................................., dnia ................... 
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)....................................................................................
Adres konsumenta (-ów)....................................................................................
Formularz odstąpienia od umowy
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:


Nazwa produktu:


........................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy:


........................................................................................................................................................................


Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:


❏ Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.


❏ Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.


Z poważaniem
............................................
 

Formularz dostąpienia od umowy świadcznia usług
 
PODLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE "HALEN" J.W. BUCZYŁKO SPÓŁKA JAWNA
ul. Handlowa 5
15-399 Białystok
BDO 000175298
email: b2c@halen.pl
tel.: +48 884311107
...................................., dnia ...................

 
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)....................................................................................
Adres konsumenta (-ów)....................................................................................
Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:


Nazwa usługi:


........................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy:


........................................................................................................................................................................


Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:


❏ Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.


❏ Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.


Z poważaniem
............................................

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

Prawo odstąpienia od umowy

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,
  2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować PODLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE "HALEN" J.W. BUCZYŁKO SPÓŁKA JAWNA, ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok, BDO 000175298, e-mail: b2c@halen.pl, tel.: +48 884311107, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.


W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres PODLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE "HALEN" J.W. BUCZYŁKO SPÓŁKA JAWNA, ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok, BDO 000175298, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować PODLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE "HALEN" J.W. BUCZYŁKO SPÓŁKA JAWNA, ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok, BDO 000175298, e-mail: b2c@halen.pl, tel.: +48 884311107, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwo danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta.